Isoleren met gehakseld stro: De Achterhoek doet het!

Portretten Lenferink 1000px For Web1
Meriam Diepeveen
Officemanager
3 mei 2024
5 min

We zijn nu écht van start met Samen Biobased Bouwen, met maar liefst twee projecten waarbij geïsoleerd is met gehakseld stro. Wonion, Takkenkamp Groep en Lenferink Vastgoedonderhoud gingen in zowel Silvolde als Varsseveld aan de slag. Bij de Hermelijnhof in Silvolde is het dak van een berging in een bewoond huis geïsoleerd met stro en in Varsseveld is het gehele dak van de zolder van een onbewoonde woning aan de Beckingstraat 22 van stro voorzien. Binnenkort zal daar ook gestart worden met de isolatie van de berging en woonkamer.

AH009143 web

Geleerde lessen

Tijdens het proces hebben de samenwerkende partners veel geleerd, bijvoorbeeld op het gebied van inblaassnelheid, dichtheid van het stro, aansluitingen van de folie op de constructie en verdere afdichtingsdetails. Gemerkt werd dat wanneer de inblaassnelheid omhoog gaat, de dichtheid van het stro juist omlaag gaat. De komende tijd gaan de samenwerkende partijen aan de Ambachtsweg verschillende machine-instellingen testen om te kijken waar de ‘sweet-spot’ ligt. Daarin is ook het interessant om de fijnheid van het stro te testen en welke invloed dat heeft op de inblaastijd en dichtheid. Voor de woning in Varsseveld is ontstoft stro gebruikt, wat gehakseld is op 20 mm.

Stro is relatief zwaar

Vanwege de gevraagde warmteweerstand waarde is per woning de dikte van het stropakket bepaald, variërend tussen 25cm en 27cm. Stro is relatief zwaar in vergelijking tot meer gangbare isolatieproducten. Dit geeft ook een voordeel: vanwege de hogere massa is het warmteaccumulerende vermogen vele maten groter. De woning blijft daardoor in de zomer veel langer koel.

"Door de hoge dichtheid van het stro is het des te belangrijker om rekening te houden met de limieten van de constructie waarin je werkt en of deze constructief op orde is voor zulke massa."

Om ruimte en draagvlak te creëren zijn hogere hulpgordingen geplaatst in de kap, ter constructieverzwaring. In Varsseveld bleek de bestaande balklaag niet sterk genoeg en zijn er extra balken aangebracht.

AH009106 web

Oefenen voor optimale luchtdichting

Er wordt dampremmende folie gebruikt, om te voorkomen dat er vocht in de constructie en het isolatiemateriaal kan trekken. Daarvoor is luchtdichting erg belangrijk. In dit project is tape gebruikt om de foliebanen vast te maken en is er speciale kit voor luchtdichting aangebracht bij de aansluitingen van de folie. De ervaringen zijn goed, maar om er echt handigheid in de krijgen is een paar keer oefenen nog wel vereist.

Kosten van isoleren met stro

Isoleren stro

Er zijn vorige week een aantal calculaties gemaakt voor een kostenplaatje betreft het isoleren met stro. Uitkomst is een redelijk vergelijkbare prijs per m2 met Timberframe glaswol isolatie of Isovlas PL, bij een benodigde Rc van 3,5 (exclusief flankerende werkzaamheden als opdikken gordingen, manchetten plaatsen, dakraam aftimmeren).

Echter: wanneer er hogere Rc waardes geëist worden is er een dikker stropakket nodig en dan gaat de prijs per m2 significant omhoog (6% voor Rc 4,5 en 24% voor Rc 6,3). Bij Isovlas PL is dit een verhoging van 6% voor Rc 4,5 en 19% voor Rc 6,3. Belangrijk hierbij is dat de prijs vooral bepaald wordt door de arbeid en dus sterk afhankelijk is van de inblaastijd en hoeveel we dit nog kunnen optimaliseren. Het is moeilijk een richtlijn te geven aan de kostprijs op dit moment, maar al helemaal naar de toekomst toe.

"Het hele proces duurt nu nog wat lang maar door opschaling kunnen we dit inkorten. Zodoende zal het ook kostentechnisch aantrekkelijker worden."

Toekomst

Voor nu zijn de grootste uitdagingen voor de toekomst het luchtdicht maken van de folie, de verwerkingssnelheid van het inblazen van stro en verdichting en optimalisatie van de volumieke massa. Het is mooi dat er via Samen Biobased Bouwen een samenwerkingsverbond is waarin partners samen komen én het lef hebben om projecten op te pakken. Met elk project worden nieuwe lessen geleerd en vervolgens gedeeld tijdens de evenementen.

We zijn als samenwerkende partners heel benieuwd hoe deze (straks) gasloze woning zich houdt en wat de ervaringen van bewoners zullen zijn!