Maatschappelijk Ondernemen bij Lenferink

Voor ons betekent maatschappelijk ondernemen (MVO) dat wij ons als bedrijf bewust zijn van ons handelen op mens en milieu. In ons handelen zoeken wij voortduren de balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit.

Duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s. Door onze MVO focus richten wij ons actief op het toevoegen van waarde aan de samenleving en in het bijzonder aan onze medewerkers, onze opdrachtgevers, onze ketenpartners, onderaannemers en leveranciers. MVO is voor ons geen doel op zich, maar een continu proces om het steeds weer beter te doen.