Continue leren & verbeteren

Binnen Lenferink zijn wij continue bezig onszelf te verbeteren en te vernieuwen. Lean werken en leren is voor ons de basis voor onze manier van samenwerken. Lean is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling maar zorgt wel voor gestructureerde innovatie en verbetering binnen ons bedrijf. Dit is bij ons ontstaan uit onze ambitie om mensen optimaal te laten presteren en samen te laten werken in een soepel lopende organisatie.

Door onze processen slimmer in te richten kunnen onze mensen beter samenwerken. Betere samenwerking maakt het werk leuker en klanten en bewoners blijer. Voor ons gaat Lean om het creëren van waarde en doorlooptijdverkorting in processen, motivatie van mensen, leren, experimenteren, verbeteren en innoveren. Want we willen bij onze opdrachtgevers, onze eigen mensen en ketenpartners hetzelfde beeld hiervan creëren. In onze co-making en ketenpartnerprogramma’s is het doel om elkaar iedere dag een beetje beter te maken, de samenwerking te verbeteren en het werkplezier met elkaar te vergroten. Van elkaar te leren, te verbeteren en te innoveren, i.p.v. alleen maar een project te doen.

Onze mensen worden getraind en begeleidt in deze methodische manier van samenwerken, leren, verbeteren en vernieuwen. Gebaseerd op de vijf Lean kernprincipes. Wij werken daartoe nauw samen met gerenommeerde bureaus op het Lean gedachtegoed, wij halen die kennis en kunde naar binnen. Lean leren maakt daarom onderdeel uit van onze eigen Lenferink Academy. Als je komt werken bij ons of als je gaat werken met ons, als opdrachtgever of als leverancier of onderaannemer, kan je en mag je dit van ons verwachten.

Afb Lean