Resultaat Gericht Samenwerken

Lenferink werkt voor 90% samen met vaste opdrachtgevers op basis van langdurige relaties. Steeds vaker worden deze samenwerkingsverbanden omgezet naar RGS samenwerkingen. RGS staat voor Resultaatgericht Samenwerken en betekent dat je veel planmatiger te werk gaat door samen vooraf resultaten af te spreken. Meestal voor een periode van vijf jaar.

RGS600

Uitgangspositie en functionele eisen

De staat van het vastgoed wordt samen met de opdrachtgever in kaart gebracht. Denk hierbij aan energiezuinigheid, maar ook kwaliteitscriteria zoals veiligheid, gezondheid en bewonerstevredenheid worden vastgelegd. Vaak gaat het om meerdere complexen.

Volgende stap is het koppelen van deze uitgangspositie aan doelstellingen. Aan welke eisen moeten deze gebouwen straks voldoen? In de nabije toekomst maar ook over enkele jaren? Samen met de opdrachtgever werken we functionele eisen uit en koppelen we deze aan meetbare normen. Een eis kan bijvoorbeeld zijn het realiseren van energielabel b en een acceptabele storingsgraad van installaties. Concreet, meetbaar en te monitoren in tijd.

Scenario's en maatregelen

Waar in een traditionele aanbesteding de opdrachtgever te nemen maatregelen op voorhand in een bestek presenteert, begin je bij RGS vaak samen met het formulieren van uitgangspositie en behoefte. Op basis van deze behoefte werkt Lenferink verschillende scenario's uit. We verkennen de mogelijkheden eerst in de breedte. De investeringen schatten we in op ramingsniveau. De voor- en nadelen van elk scenario bespreken we samen. Uiteindelijk selecteert de opdrachtgever het scenario wat het beste past bij behoefte, budget, en doorlooptijd opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsplanning.

Voorwaarden en voordelen

We werken resultaatgericht samen onder vooraf overeengekomen voorwaarden. Prijsstelling, opslagen, toeslagen en wijze van indexeren: voorbeelden van parameters die worden vastgelegd. Er wordt gewerkt met een open begroting en een onafhankelijke prijstoetsing. Resultaat is het reduceren van faalkosten en besparing op de directe projectkosten. De opdrachtgever krijgt een prestatiegarantie en werkt veel doelmatiger en efficiënter aan de kwaliteit van het vastgoed. RGS is uitstekend toepasbaar bij verduurzaming, planmatig onderhoud en woningverbetering.

Meer weten over RGS? Bekijk de website van RGS: