Kernwaarden

Het Lenferink DNA

Klantgerichtheid. We willen dienstbaar zijn naar onze klanten en de klanten van onze klanten. We zijn positief en combineren dit met een duidelijke focus op te behalen resultaten.

Vakmanschap. Vanuit onze expertrol werken we aan vertrouwen. Dit doen we door resultaten te beloven én deze vervolgens op te leveren. Afspraak is afspraak en we beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken, dat is ons vertrekpunt. We zijn transparant en als expert maken we materie begrijpelijk.

We geloven in gelijkwaardige samenwerking. We doen ons best om beslissingen vanuit het perspectief van alle partners te bekijken om zo samenwerking te bevorderen. In de samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners benadrukken we hoe we er allemaal beter van worden. We werken zoveel mogelijk met vaste partners.

We willen beter worden en denken in kansen. We geloven in feedback en zelfreflectie op alle niveaus: op projectniveau én op programmaniveau. Daarom lopen we niet weg voor onze fouten maar evalueren we hoe het de volgende keer beter kan. Wij geloven dat persoonlijke ontwikkeling de route is waarmee we talenten aan ons binden. Evalueren doen we ook met onze ketenpartners.

Toon daadkracht. Ons team ziet het als een uitdaging om de projectkosten bij de opdrachtgever te verlagen. Zo hebben we langdurige samenwerkingen opgebouwd door niet omzet gedreven maar kwaliteit gedreven te zijn. We hebben ervaren dat de focus op het verlagen van de integrale onderhoudskosten leidt tot langdurig tevreden klanten, tot meer opdrachten en een prettige samenwerking. Als we kansen zien benutten we die vaak meteen. Investeringen zijn geen barrière maar een gezond stuk ondernemerschap dat we combineren met het gevoel dat het echt anders moet.