Certificaten

Lenferink gaat voor een duurzame bedrijfsvoering en het leveren van kwaliteit onder de juiste omstandigheden. Dit is vastgelegd in diverse certificeringen.

Lenferink certificaten vgo

VGO-keur

Lenferink beschikt over het VGO-keur met de hoogste score op alle vier de onderdelen: gevels, daken, installaties, en interieur. Het keurmerk toont aan dat Lenferink het Resultaat Gericht Samenwerken in al haar facetten beheerst en dit al vele malen in de praktijk heeft toegepast. Tevens toetst het certificaat de financiƫle gezondheid en klanttevredenheid.

Download certificaat

Lenferink certificaten iso 9001

ISO 9001

De ISO 9001 certificering betekent dat Lenferink haar opdrachtgevers een continue kwaliteit levert tegen vooraf opgestelde criteria. De criteria liggen vast in een kwaliteitsbeheersingssysteem. Voorbeelden van criteria zijn procedures in het geval van calamiteiten maar ook de juiste omgang met documentatie en ICT. Deze vind je terug in het KAM-handboek.

Download certificaat

Lenferink certificaten iso 14001

ISO 14001

De ISO 14001 certificering maakt inzichtelijk hoe we binnen Lenferink omgaan met het milieu. De norm beschrijft hoe we komen tot een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering en hoe we deze borgen. Aandachtspunten die horen bij de ISO 14001 certificering, vind je terug in het KAM-handboek.

Download certificaat

Lenferink certificaten vca

VCA**

Lenferink is VCA** gecertificeerd. VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu en bestaat uit te nemen maatregelen om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving. Procedures en beleid liggen vast in het VGM-beheersysteem.
Lenferink is gecertificeerd met twee sterren. Dat betekent dat ook onze partners, onderaannemers en opdrachtgevers VCA gecertificeerd dienen te zijn.

Download certificaat

Lenferink certificaten kiwa

Keurmerk Historisch Schilderwerk (BRL ERM 4000)

Lenferink is BRL ERM 4000 gecertificeerd. Dat wil zeggen dat Lenferink een erkend restaurateur is en zich mag toeleggen op het restaureren van monumenten. Het keurmerk wordt afgegeven door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.

Download certificaat

Fsc

FSC

Lenferink is FSC gecertificeerd. Dit betekent dat we alleen werken met hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Duurzaam als het gaat om het bos zelf, maar ook verantwoorde omstandigheden en gezond ondernemerschap spelen hierin een belangrijke rol.

Download certificaat

Lenferink certificaten kiwa

KIWA - BRL 5026

Deze KOMO certificering geeft aan dat Lenferink in staat is houten gevelelementen ongeacht de houtsoort in stand houden. Of met andere woorden: Lenferink verzekert de opdrachtgever dat door vakkundig onderhoud en beheer, de gevelelementen gedurende de contractperiode vrij zijn van houtrot en verfgebreken. Technische specificaties waaraan moet worden voldaan, liggen vast in het Bouwbesluit.

Download certificaat