Datamanagement

Innoveren met behulp van data weer te geven is een speerpunt binnen Lenferink. Opdrachtgevers beter bedienen met behulp van beschikbare data: daarin ligt voor ons de uitdaging. Wij hebben een platform gebouwd waarin wij de datastromen vanuit het vastgoed dat wij onderhouden, verduurzamen, verbeteren of renoveren op een systematische wijze kunnen verzamelen en vastleggen.

Door middel van slimme rapportages zijn wij in staat opdrachtgevers inzicht te geven in de staat van het vastgoed en de kwaliteit van de werkzaamheden.

Door het ontsluiten van databronnen leggen onze medewerkers de basis voor data-analyses. Zo gaan wij van het verzamelen van data naar informatie om op basis daarvan opdrachtgevers goed te kunnen adviseren en datasets ter beschikking te kunnen stellen over hun vastgoed. Deze informatie kunnen onze opdrachtgevers gebruiken in advisering en programmering.

De volgende stap die wij willen gaan nemen is het ontwikkelen van voorspellende analyses. Wij gaan dan van ‘wat is er gebeurd?’ en ‘waarom is het gebeurd?’ naar ‘wat gaat er gebeuren?, waarbij wij volop inzetten op het creëren van een voorspellend onderhoudsmodel.