Bedrijfscultuur

De missie van Lenferink wordt gerealiseerd door mensen met het juiste DNA. Mensen zoals jij en je collega’s die naast vakkennis beschikken over een klantgerichte instelling en zichzelf willen verbeteren. Mensen die daadkracht tonen, graag samenwerken en geloven in kansen.

Het Lenferink DNA heeft geleid tot een bedrijfscultuur waarin we kunnen excelleren en kunnen groeien. Onderstaande eigenschappen staan hierin centraal.

We zijn open en eerlijk. We beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken. We zijn open en eerlijk naar klanten, leveranciers en onderaannemers. En ook naar elkaar. Op respectvolle wijze. Want als lid van team Lenferink help je elkaar en laat je je ook helpen. Dat vereist van jou dat je daar transparant in bent. Het is aan ons en elkaar om een omgeving te creëren waarbinnen dat ook kan. Je krijgt van Lenferink verantwoordelijkheid en bewegingsruimte. We vertrouwen erop dat je daarvoor je uiterste best doet.

We werken samen en helpen elkaar. Wij werken nauw met elkaar samen. Met collega’s onderling, maar ook met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. We delen kennis en helpen elkaar om tot oplossingen te komen. Oplossingen voor de klant, maar ook om onszelf en elkaar te verbeteren. We verwachten dat je om hulp vraagt wanneer dat nodig is. Fouten maken hoort er ook bij, als je er maar van leert. Van je collega’s en leidinggevenden mag je verwachten dat je door hen wordt ondersteunt en begeleidt waar nodig.

We staan open voor vernieuwing. Lenferink heeft zich vernieuwt van schilderbedrijf tot vastgoedonderhoudsbedrijf en wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamingsvraagstuk. Dit vereist dat we ons blijven ontwikkelen. Een Lenferink is dus ook nieuwsgiering en staat open voor vernieuwing. Een Lenferink denkt mee en vraagt zich af wat hij of zij zelf bij zou kunnen dragen aan het verbeteren van onze dienstverlening. Hoe klein ook, alle ideeën zijn welkom.

We leren en verbeteren. We leren en ontwikkelen. Bij Lenferink blijven we schaven aan kennis en vaardigheden en houden we de zaag scherp houden door training en opleiding. Maar ook door te leren van elkaar en door te doen en te evalueren. Vanuit geleerde lessen werken we aan verbeteringsmaatregelen die we toepassen in de praktijk. Waar we leren en verbeteren delen we deze kennis zodat we er allemaal beter van worden. Wijzelf, maar ook onze opdrachtgevers en partners.

We gaan voor de lange termijn relatie en werkplezier. Lenferink gelooft in langdurige en duurzame samenwerkingsverbanden. Dat past bij onze lange termijn focus. Met klanten, leveranciers, en onderaannemers, maar vooral ook met jou als werknemer. Daar investeren we graag in. Zo wordt de weg die we met Lenferink bewandelen ook jouw route en kunnen we samen mooie dingen realiseren. We koppelen onze voorlieden en hun teams zoveel mogelijk aan één opdrachtgever zodat je elkaar goed leert kennen. Zo ontstaat vertrouwen, rust en heel belangrijk: werkplezier!