VOC2047 website

VOC2047

VOC 2047 is een ketensamenwerking van vier Noordelijke marktpartijen (SW, Boekema, Wits en Lenferink). De marktpartijen staan samen garant voor het verduurzamen van een deel van de woningen van Woonservice Drenthe voor de komende jaren. Hierbij wordt intensief samengewerkt en dagen de ketenpartners elkaar continu uit om te verbeteren, te innoveren en de verduurzaming van sociaal vastgoed betaalbaar te houden voor nú en de toekomst.

Het doel van de samenwerking is om een workflow te creeren die afgestemd is op de vraagstelling van de toekomst waarin samenwerken, het leveren van capaciteit en continuïteit hand in hand gaan.

VOC 2047 werkt van project naar proces waarbij de bewoners van Woonservice Drenthe centraal staan.

Meer lezen
Logo

Exterio Vastgoedpartners

Exterio Vastgoedpartners is een samenwerkingsverband van 5 gerenommeerde vastgoed onderhoudsbedrijven in de regio Twente.

Sinds 2014 voert Exterio Vastgoedpartners het planmatig onderhoud van de gevels van een groot deel van het bezit voor Domijn uit. De samenwerkingsvorm die we toepassen is Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De eerste jaren is door Exterio Vastgoedpartners en Domijn veel energie gestoken om op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus voor alle complexen passende onderhoud scenario’s te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen. Ook het samenwerkingsproces is door de jaren met elkaar vormgegeven.

Door de samenwerking hebben we onder andere kunnen bijdragen aan het uniformeren van het planmatig onderhoud, het verkrijgen van voorspelbare onderhoudskosten, het verhogen van de klanttevredenheid, het delen en ontwikkelen van kennis het verduurzamen van het onderhoud.

Afgelopen twee jaar is ook de koppeling gemaakt om het planmatig onderhoudsproces af te stemmen op het proces van de complexmatige verduurzaming zodat realisatie van energetische verbeteringen en het planmatig onderhoud slim gecombineerd kunnen worden. Exterio voert verduurzamingwerkzaamheden uit voor woningcorporaties Domijn en De Woonplaats.

Exterio is een ketensamenwerking tussen Van Heek Schilderwerken, SW, Hemink Groep, Van der Geest Vastgoedonderhoud en Lenferink Vastgoedonderhoud Noordoost Nederland.

Meer lezen
Vinkhuizen

Proces A Vinkhuizen

Project A Vinkhuizen is een ketensamenwerking tussen de Groninger woningcorporaties Nijestee, Patrimonium, diverse VVE’s, Warmtestad Groningen en Lenferink Vastgoedonderhoud.

De samenwerking is ontstaan in 2020 tijdens de verduurzaming van 126 woningen in de Saffierflat in de Groninger wijk Vinkhuizen. Samen met onze co-makers hebben we een slim verduurzamingsconcept ontworpen waarmee we kunnen opschalen van 126 woningen naar 1000 woningen in de komende jaren. Hierbij worden bewoners begeleid door het Thuisteam van Lenferink en zijn we samen in staan om langdurig vooruit te kijken en weten we welke uitdagingen ons te wachten staan.

Slim inkopen, vaste co-makers, vaste contactpersonen, duurzame materialen en een efficiente planning stellen ons in staat om de komende jaren te verduurzamen en gasloos te maken in samenwerking met alle stakeholders.

Meer lezen