Planvorming & Advies

Energieneutraal in 2050, een gezonde kasstroom én tevreden bewoners of gebruikers: als vastgoedeigenaar of -beheerder staat u voor een flinke opdracht. Met onze jarenlange ervaring én enorme hoeveelheid data ondersteunen we graag bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst.

Planvorming

De opgaves van nu vragen nogal wat van onze opdrachtgevers: wat zijn nu de slimste keuzes om te maken op het gebied van onderhoud, beheer en renovatie? We hebben geen glazen bol om de toekomst in te voorspellen, maar beschikken wel over een heleboel data, nieuwe technologieën, een open blik en een gezonde dosis lef.

Door dit te combineren met de gewenste resultaten werken we samen met u de beste scenario’s uit, zodat u focus kunt aanbrengen in het beheer en onderhoud van uw vastgoed.

Advies

Wij adviseren op twee niveaus: het programmaniveau en het complexniveau. Daarbij kijken we onder andere naar duurzaamheid, beleid en prioritering. Dat doen we aan de hand van data, door grondige inspecties en het uitwerken van meerdere onderhouds- en verduurzamingsscenario’s.