Bewoners gaan er dik op vooruit in hun wooncomfort.

Portretten Lenferink 1000px For Web1
Meriam Diepeveen
Officemanager
13 juli 2022
1 min

“Bewoners gaan er dik op vooruit in hun wooncomfort”

“Veel meer wooncomfort. Dat is wat wij de bewoners vanaf half mei kunnen bieden.” Rinie Hendriks is namens Lenferink Vastgoedonderhoud projectleider van Steinerbos. Steinerbos is een appartementencomplex in Hoofddorp. Het gebouw met 70 woningen dateert uit de jaren tachtig en is eigendom van onze opdrachtgever, woningcorporatie Ymere.

20220323 102837

“Het startpunt van het complex was uitvoeren van regulier planmatig gevelonderhoud”, vertelt Arjen Timmerman, planvoorbereider van dit project. “Echter na inspectie bleek dat er structureel lekkagevorming was door de manier waarop de ramen en het vaste glas in de kozijnen zaten. Er bleek ook veel houtrot te zitten vanwege deze montage van het glas. Het was al snel duidelijk dat het uitvoeren van alleen schilderwerk geen beheersbare manier zou zijn van het planmatig onderhoud uitvoeren. Als we daar niets aan zouden doen konden we niet de gewenste garanties geven. Er zouden structureel lekkages blijven bestaan als er nu niet iets aan gedaan zou worden”.
“Er zijn door ons een aantal scenario’s voor Ymere uitgewerkt van het glas en de ramen. Ymere heeft gekozen voor een volledige kozijnvervanging. Het project kon in 2021 van start”.

Bewonersconsulent
“Het appartementencomplex heeft aan de achterzijde een U-vorm. Dat is voor de vervanging van de kozijnen een uitdagende klus. Vooral als het gaat om het op de juiste plek krijgen van die kozijnen. Met een kraan hijsen we de kozijnen op tussen de gevel en de steigers. Per dag doen we één woning. In het complex wonen veel ouderen, al is het niet echt een seniorencomplex.”
“Onze bewonersconsulent heeft iedereen geïnformeerd. Over wie we zijn en wat we gaan doen. Daarna heeft elke bewoner een afspraakbrief gehad. In het hoofdtrappenhuis hangt een planning, zodat iedereen weet wanneer hij of zij aan de beurt is. Niemand hoeft tijdens de werkzaamheden zijn huis uit. In de woning maken we een afscheiding als we er aan het werk zijn. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken”
Dat onze aanpak goed heeft gewerkt blijkt wel uit de gehouden bewonerstevredenheid enquête. Ruim drie kwart van de bewoners heeft de enquête ingevuld en heeft ons beloond met het prachtige cijfer van een 8,9!

Verduurzamingsstroom
Er liep ook een verduurzamingsstroom bij Ymere om ook voor 2021/2022 te gaan verduurzamen bij dit complex. We hebben hier gebruik van gemaakt om ook in dit planmatig onderhoud het isoleren van de kopgevels mee te nemen en structureel zelfregelende ventilatieroosters te plaatsen. Zodat de bewoners maar één keer overlast hebben en we hiermee werk hebben gecombineerd wat financieel gunstiger voor Ymere uitpakte. Zo hebben we ook het onderhoud beheersbaar gemaakt voor de komende onderhoudscyclussen. Na gereedkomen van de werkzaamheden zal er een nieuwe label berekening gemaakt worden door de label partner van Ymere. De verwachting is dat alle woningen minimaal op label B uit komen. Dit was veelal C. Het gehele plan is volgens de RGS – resultaat gericht samenwerken – methode uitgewerkt.