Het Warmte Team, een nieuw initiatief

Portretten Lenferink 1000px For Web1
Meriam Diepeveen
Officemanager
1 december 2022
2

“Warmtelevering, hoezo? Lenferink is toch een vastgoedonderhoudsbedrijf, waarom zijn jullie hiermee gestart?” Nou, eigenlijk vrij simpel: omdat het past binnen onze snelgroeiende verduurzamingsaanpak. Er ligt een grote opgave om woningen op een betaalbare wijze gasloos te maken. Het Warmte Team voegt hier een nieuwe mogelijkheid aan toe. Het betekent een verdere voorwaartse integratie van onze dienstverlening aan woningcorporaties. Ons doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan betaalbaar en comfortabel wonen in de sociale huursector.

Lo hetwarmteteam CMYK 01

Waarom is dit aantrekkelijk voor corporaties en voor huurders?
Een deel van de corporaties wacht met het gasloos maken van de woning, een ander deel kiest voor stadsverwarming. Dit is jammer, zowel vanuit het oogpunt van gemiste CO2 reductie als vanwege de energierekening van bewoners.
Het warmte team biedt bij een gelijke investering een duurzamer en voordeliger alternatief voor stadsverwarming:

- De geleverde warmte wordt volledig opgewekt met warmtepompen die vooral duurzame omgevingswarmte gebruiken;
- De tarieven voor de bewoner zijn 30 tot 40% lager dan die van stadsverwarmingsbedrijven en zijn vrij constant;
- Bewoners hebben maximaal wooncomfort met de optie om de woning in de zomermaanden te koelen. Deze optie is ook nog eens zeer betaalbaar;
- Vrijwel overal mogelijk, vanaf 20 woningen. Dus niet afhankelijk van beschikbaarheid van restwarmte of bestaande stadsverwarmingsnetten;
Uiteraard zijn – net als bij stadsverwarming- warmtelevering, onderhoud, reparatie en vervanging allemaal inbegrepen. Hierdoor biedt Het Warmte Team volledige ontzorging bij de duurzame verwarming van corporatiewoningen.

Kostenoptimale oplossing
Aan de basis van verduurzaming staat het terugbrengen van de warmtevraag van woningen, dit is wat we bij verduurzamingsprojecten ook altijd doen. In bepaalde gevallen is het echter niet mogelijk om de warmtevraag helemaal terug te brengen naar het optimale niveau. In die gevallen kan Het Warmte Team de oplossing zijn om tot een optimale combinatie van warmtereductie + opwekking te komen.