Omnia Wonen, Lenferink, Salverda en Talen tekenen samenwerkingsovereenkomst

Portretten Lenferink 1000px For Web1
Meriam Diepeveen
Officemanager
21 december 2023
5 min

Harderwijk – Donderdag 21 december 2023 tekenden de vier partijen de Samenwerkingsovereenkomst Ketensamenwerking. Met het tekenen hiervan is uitgesproken dat de vier partijen hun al langer bestaande samenwerking op het gebied van onderhoud van het vastgoed van Omnia Wonen voortzetten en verder professionaliseren.

Ketensamenwerking 21 12 2023

Omnia Wonen staat de komende jaren voor een immense opgave. De beschikbaarheid van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen vraagt om een versnelling. Door meer te investeren in zowel nieuwbouw als bestaande woningen wil Omnia Wonen zorgen voor voldoende woonruimte, een lagere energienota voor huurders en doorstroming.

Een belangrijk onderdeel van deze strategie is de intensivering en professionalisering van de bestaande Ketensamenwerking. Omnia Wonen werkt al vele jaren naar tevredenheid samen met de bouwbedrijven Lenferink, Salverda en Talen.

Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst is het startsein gegeven voor een vernieuwing en verbetering van de onderhoudsprocessen. Om de aangegeven opgave te realiseren zijn de partijen zich ervan bewust dat dit alleen kan door middel van goed uitgelijnde processen, heldere verdeling van verantwoordelijkheden, duidelijke resultaatverwachtingen en een basis van vertrouwen in elkaars kwaliteiten en werkwijze. De samenwerking brengt continuïteit en een betere risicobeheersing voor de deelnemers en een uniforme en herkenbare uitstraling naar huurders en andere stakeholders.

Alle betrokkenen zijn enthousiast en hebben veel zin in de komende periode. De hoofdpersonen van het tekenmoment vertellen hoe zij tegen deze Ketensamenwerking aankijken:

Alfred Lenferink

“We hebben in 2023 samen met Omnia Wonen en de ketenpartners forse stappen gemaakt in de vernieuwde samenwerking. Het laat zien dat we echt goed met elkaar kunnen opschieten. Met wederzijds respect en veel energie gaan we aan de slag en werken we iedere dag aan betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor de bewoners!”


Alfred Lenferink

Algemeen directeur Lenferink Vastgoedonderhoud


Koen Bunskoek (vestigingsdirecteur Talen Vastgoedonderhoud): “Wat fijn dat deze succesvolle samenwerking (opnieuw) officieel is bekrachtigd. Wij dragen graag ons steentje bij aan de opgave van Omnia Wonen voor betaalbare en duurzame woningen voor haar bewoners. Mooi, veilig en betaalbaar wonen: daar zorgen wij voor!”

Arjan Berends (directeur Salverda Bouw): “We zijn er trots op dat we opnieuw onderdeel zijn van deze samenwerking. De afgelopen maanden is er door de verschillende werkgroepen hard gewerkt aan het fundament hiervan. Dit is de basis waarop we de komende vijftien jaar gaan samenwerken aan het onderhouden en verduurzamen van het bezit van Omnia Wonen. Met als doel een betaalbare, fijne en energiezuinige woning voor de huurders. We hebben er veel zin in om de volgende stap te zetten.”