16 februari 2023

Planmatig onderhoud voor scholen van Anculus met oog voor budget en duurzaamheid

Lenferink Vastgoedonderhoud doet in opdracht van Anculus planmatig onderhoud voor tientallen scholen in de regio Amersfoort en Utrecht. Hiervoor pakt Lenferink het schilderwerk binnen en buiten aan en doet ook herstelwerkzaamheden vanwege vandalisme. Een nieuwe overeenkomst voor vier jaar is onlangs getekend. Voor scholen is het belangrijk dat het onderhoud op tijd en goed gebeurt. We houden een meerjarige onderhoudsplanning bij. Op die manier weten we precies welke scholen er aan de beurt zijn. Uiteraard hebben we ook oog voor actuele zaken die spelen.

De Bolster

Duidelijke communicatie is ook bij dit project belangrijk. We houden rekening met roosters, lestijden en proberen zo min mogelijk in de weg te lopen. Indien nodig werken we bijvoorbeeld ook na schooltijd en in de vakanties. Onze teams hebben een vast aanspreekpunt. Zo hebben de scholen een vast gezicht waarmee ze contact hebben. Een veilige omgeving creëren voor het team, de leerlingen en medewerkers van de school staat daarbij voorop.

Oog voor duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Lenferink hoog in het vaandel staan, zowel in de interne als externe bedrijfsvoering.

De CO2-voetafdruk wordt ook bij de werkzaamheden op de scholen in de gaten gehouden. Per complex bepaalt Lenferink bijvoorbeeld in overleg met de verfleverancier welke mogelijkheden er zijn om de onderhoudscyclus te verlengen. Ook voor het reinigen worden middelen gebruikt die niet agressief zijn. Daarnaast bepalen we per complex of energieadvies zinvol is. Hiervoor hebben we eigen Energieprestatie Adviseurs in dienst.

Ook de kosten houdt Lenferink tijdens het onderhoud strak in de gaten. We adviseren over mogelijkheden om geld te besparen, bijvoorbeeld door het combineren van meerdere maatregelen. Een garantie van vijf jaar aflopend is onze belofte. Onze ervaring is dat we in zeventig procent van de door ons uitgevoerde complexen de onderhoudsinterval hebben verlengd met twee tot vier jaar. Hiermee verlagen we de exploitatiekosten fors.