Certificaten bewijzen: Lenferink Vastgoedonderhoud werkt met oog voor milieu, gezondheid en veiligheid

Gerben van Beek
Gerben van Beek
HR-manager / KAM-coördinator
23 maart 2023
2 MIN

Lenferink heeft weer een aantal belangrijke certificaten verlengd op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Certificeringen gerben roy

De bedrijfsvoering van Lenferink is er niet alleen op gericht om de activiteiten op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren, maar wij werken in de eerste plaats veilig, en duurzaam en zijn we gericht op het leveren van kwaliteit... Hierbij streven wij naar continue verbetering, onder meer door het behalen en behouden van verschillende certificaten.

Veiligheid en milieu

Het VCA**-certificaat is weer voor drie jaar verlengd na een nagenoeg vlekkeloze audit. VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu en bestaat uit te nemen maatregelen om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving.
Lenferink is gecertificeerd met twee sterren. Dat betekent dat ook onze onderaannemers VCA-gecertificeerd dienen te zijn.

Ook vonden hierbij de periodieke audits in het kader van ISO 9001 en ISO 14001 plaats, die eveneens goed verliepen. De ISO 9001 certificering houdt in dat Lenferink haar opdrachtgevers een continue kwaliteit levert tegen vooraf opgestelde criteria. De ISO 14001 certificering maakt inzichtelijk hoe we binnen Lenferink omgaan met het milieu. De norm beschrijft hoe we komen tot een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering en hoe we deze borgen.

VGO keurmerk en historische panden

In het kader van VGO-keur en het certificaat Historisch Schilderwerk (ERM 4000) hebben er een aantal projectaudits plaatsgevonden. Het VGO-keurmerk toont aan dat Lenferink resultaatgericht samenwerken (RGS) in al haar facetten beheerst en dit al vele malen in de praktijk heeft toegepast. Tevens toetst het certificaat de financiële gezondheid en klanttevredenheid.

Het certificaat Historisch Schilderwerk (BRL ERM 4000) houdt in dat Lenferink een erkend restaurateur is en monumenten mag renoveren (met uiteraard behoud van de originele staat).

“Deze certificaten tonen aan dat we een betrouwbare partij zijn voor onze opdrachtgevers”, zegt Gerben van Beek, KAM-coördinator van Lenferink. “En daarbij houden we naast het belang van onze opdrachtgever altijd veiligheid, milieu en gezondheid in het oog.”