20 april 2022

Verduurzamen in Oldebroek “Naar label A in de Bloemenbuurt”

Verduurzamen in Oldebroek “Naar label A in de Bloemenbuurt”

Begin dit jaar is Lenferink samen met Salverda als ketenpartner van Omnia Wonen gestart met verduurzaming en grootschalig onderhoud van 121 woningen in Oldebroek. “Een veelzijdige opdracht in een buurt met enthousiaste bewoners,” vertelt Ron Berghuis die vanuit Lenferink als projectleider betrokken is bij het project.

Lenferink Oldebroek 2048px For Web12
Lenferink Oldebroek 2048px For Web20

Samen groeien

Lenferink werkt al ruim 10 jaar samen met Omnia Wonen. Een samenwerking die in de loop der jaren intensiever en veelzijdiger is geworden. “De groei die we als Lenferink gemaakt hebben zie je mooi terugkomen in de samenwerking met Omnia Wonen. Waar we in het verleden vooral het buitenonderhoud uitvoerden met een groot aandeel voor schilderwerk, zie je dat we nu ook naar binnen gaan en veel bouwkundige werkzaamheden oppakken. Omdat we inmiddels alweer een aantal jaren samenwerken op basis van RGS en dus betrokken zijn bij de planvorming, werken we heel effectief aan oplossingen die het beste passen bij aanwezige behoefte en budget.”

Lenferink Oldebroek 2048px For Web8

Planvorming

Nadat Omnia Wonen de wens kenbaar maakte de wijk toekomstbestendiger te willen maken, werd Lenferink gevraagd om samen met Salverda verschillende scenario’s uit te werken. “We zijn begonnen met een 0-opname en hebben middels inspecties een inventarisatie gemaakt van de status van de woningen. Toen we eenmaal een goed beeld van de uitgangspositie hadden, hebben we deze naast de doelstelling gelegd en zijn verschillende scenario’s met te nemen maatregelen uitgewerkt. Uiteraard zijn ook de bewoners betrokken in deze inventarisatie. Welke klachten zijn er, welke behoeften zijn er aanwezig bij bewoners; hele relevante input.”

Lenferink Oldebroek 2048px For Web1

Werkzaamheden

Omnia Wonen heeft de doelstelling de woningen naar Energielabel A te brengen. Uiteindelijk is gekozen voor een heel compleet pakket met maatregelen die samen zorgen dat deze ambitie wordt gerealiseerd. “Zo worden onder andere de daken vervangen en worden de vloeren en spouwmuren opnieuw geïsoleerd. Ook wordt nieuwe beglazing geplaatst. Een compleet nieuwe schil dus. Een nieuwe jas die een stuk minder energie vraagt.” Ook voor het tegengaan van vocht in de woningen worden verschillende bouwkundige maatregelen genomen. “Doormiddel van injecteren brengen we vochtschermen aan in de funderingswanden. Ook maken we de kelderwanden en vloeren waterdicht en worden de houten begane grondvloeren vervangen door goed geïsoleerde renovatievloeren. Aangezien de woningen gemiddeld van Energielabel D komen maken ze een enorme sprong voorwaarts.”